Σεμινάρια Ενηλίκων

Βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων

Η «Κόκκινη κλωστή…» υλοποιεί βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εμψύχωση.

Η εκπαίδευση που προτείνουμε  είναι βιωματική. Η βιωματική εκπαίδευση  στην εμψύχωση ομάδων αποτελεί μια δυναμική πορεία στη γνώση και την προσωπική ανάπτυξη. Ο εκπαιδευόμενος εμψυχωτής εμπλέκεται προσωπικά με όλο του τον εαυτό (νοητικά, συναισθηματικά, σωματικά) στη διαδικασία αυτής της εκπαίδευσης. Μέσα από το προσωπικό του βίωμα κατακτά και τις απαραίτητες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Τα μέλη των ομάδων μέσα από την προσωπική τους εμπειρία έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν και να κατανοήσουν τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας, τη δυναμική που αναπτύσσεται, τον ρόλο τους σαν μέλη, τον ρόλο του εμψυχωτή, την τέχνη ως παιδαγωγικό εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι ίδιοι να δημιουργούν  τις κατάλληλες συνθήκες στη δική τους ομάδα.

Επίσης στα σεμινάρια υπάρχει χρόνος για θεωρητική επεξεργασία,  δίνεται σχετικό υλικό και βιβλιογραφία καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών.

Φωτογραφίες

Πίσω